O Nama

Ovaj sajt se nalazi u vlasništvu, i njime upravlja Tamaš Terek, nezavisni ditributer proizvoda kompanije CaliVita International. Gore pomenuti nezavisni distributer je isključivo i potpuno odgovoran za ceo sadržaj ovog vebsajta, pri čemu kompanija CaliVita International, i njeni opretivni delovi nemaju nikakve direktne veze ili odgovornosti vezano za ovaj sajt. Nijedan od proizvoda ovde navedenih nisu lekovi, oni ne služe za određivanje dijagnoze, nisu tretmani niti načini lečenja ili sprečavanja bilo kakvih bolesti ili zdravstvenih stanja. Nikakve izjave, mišljenja, tvrdnje ili informacije u vezi sa bilo kojim proizvodom ne predstavljaju medicinske savete, niti bi ih kao takve trebalo shvatiti. Nikakve izjave, mišljenja, tvrdnje ili infomacije u vezi sa bilo kojim proizvodom ne potiču od, niti su odobrene od strane bilog kog organa vlasti, na bilo kom delu ove teritorije.

All rights reserved.