Calivita Electronics

Calivita Electronics

GoldMAX magneti (1 kom)

CaliVita GoldMAX magnetno sredstvo za eliminaciju kamenca – osnovni sastojak magneta je neodimium, trenutno najjaca postojeca magnetna materija, koja je prirodno ekološko i energetski efikasno rešenje za otklanjanje kamenca, bez obzira na to da li želite isto da primenjujete na Aquarion uredjaju za alkalizaciju i jonizaciju vode ili na samoj vodovodnoj instalaciji.
Pažnja!
Proizvod sadrži jak magnet. Nemojte ga približavati pejsmejkeru, televizoru, monitoru, mernim uredjajima ili drugim elektro-magnetnim uredjajima za skladištenje podataka (npr. magnetne kartice, memorijski diskovi itd.). Magnete je potrebno cvrsto pridržavati, pošto ukoliko se medjusobno privuku i sudareci spoje, mogu dovesti do nastajanja povrede ili oštecenja! Držati van domašaja dece!

Additional DescriptionDetaljnije
Prilikom tretiranja vode ovim magnetima menja se kristalna struktura i elektricno polje u vodi rastvorenih minerala, usled cega gube sposobnost prilepljivanja, pa se tako cak i ranije nastale naslage postepeno razlažu i ciste iz sistema. Na ovaj nacin se putem prirodne energije - bez upotrebe agresivnih hemikalija - doprinosi sprecavanju nastajanja optimalnih uslova za razvoj gljivica, bakterija i ostalih mikroorganizama. Sa primenom magneta na Aquarion uredjaju voda za pice postaje još prijatnija, a na ovaj nacin se može doprineti i dužem radnom veku urecjaja. Ukoliko se postavi na glavnu vodovodnu instalaciju, pomoci ce da se spreci pojava kamenca na sanitarijama, a može doprineti i vecoj efikasnosti elektricnog grejaca u bojleru, kao i mašine za pranje veša i posudja, što nakon pranja za rezultat može imati cistije posudje i belji veš. Preporucene oblasti primene pored navedenih: - bazeni, pumpe za vodu za djakuzi, - sistemi za grejanje - na vod ispred grejne jedinice, - sistemi za navodnjavanje - na glavnu vodovodnu cev, - mašine i uredjaji velike vrednosti - na glavni ulazni vod. U slucaju postavljanja na crevo Aquarion uredjaja ili ukoliko se montira na vodovodnu cev koja se ne može namagnetisati, a koja je maksimalnog promera od 5 cm, ili ukoliko se postavlja na metalnu cev od maksimalnog unutrašnjeg promera od 2,5 cm i ukoliko potrošnja vode mesecno ne prelazi oko 50 m³, dovoljna je i jedna jedinica. U slucaju cevi vecih promera, vece potrošnje ili ekstremnih pH vrednosti, treba koristiti više jedinica. CaliVita garancija: Kupite zajedno Aquarion uredjaj i CaliVita GoldMAX magnet protiv kamenca! Ukoliko se i pored primene magnetnog sredstva protiv kamenca pojavi taloženje kalcijuma, i usled toga dodje do problema sa upotrebom uredjaja, a isti se mogu otkloniti cišcenjem uredjaja, kupcu uredjaja nakon prikazivanja racuna o izvršenoj kupovini, u roku od godinu dana od dana kupovine se besplatno vrši cišcenje Aquarion uredjaja.* * Troškove slanja uredjaja u servis ili na mesto kupovine snosi kupac/vlasnik uredjaja. Za vreme trajanja cišcenja uredjaja ne obezbedjujemo rezervni uredjaj. cišcenje uredjaja pod garantnim rokom podrazumeva cišcenje urecjaja od naslaga kalcijuma i kamenca samo ukoliko oni uticu na pravilno funkcionisanje uredjaja, a koje se može otkloniti putem cišcenjem uredjaja (npr. delimicno ili potpuno zakrecenje izlaznog creva za vodu Aquariona). Pažnja! Proizvod sadrži jak magnet. Nemojte ga približavati pejsmejkeru, televizoru, monitoru, mernim uredjajima ili drugim elektro-magnetnim uredjajima za skladištenje podataka (npr. magnetne kartice, memorijski diskovi itd.). Magnete je potrebno cvrsto pridržavati, pošto ukoliko se medjusobno privuku i sudareci spoje, mogu dovesti do nastajanja povrede ili oštecenja! Držati van domašaja dece!

Cena: 17265.00 RSD
12,949.00 RSDCena:

Trenutno nema na lageru

Aquarion aktivator vode

Uredjaj AQUARION je aparat za precišcavanje vode, koji proizvodi jonizovanu vodu, bogatu kiseonikom, tj. vodu ocišcenu od teških metala i rezidua štetnih materija.

Additional DescriptionDetaljnije
Na aparatu sami možemo prilagodjavati nivo kiselosti ili alkalnosti, tako da je možemo koristiti u razlicite svrhe. Jonizovana, voda povišene pH vrednosti (slabo alkalna), deluje kao antioksidant, i svojim alkalnim dejstvom pruža mnogo koristi našem telu. Voda sniženog pH (slabokisela) preporucuje se samo za spoljašnju upotrebu! Od 75% do 98% živih organizama cini voda, koja ima kljucnu ulogu u ocuvanju zdravlja. Tako da voda nije samo važna kao sirovina, nego je i kljucni faktor vrlo osetljive ravnoteže našeg organizma. Ima raznoliku ulogu: pomaže apsorpciju nutrijenata, rastvara i eliminiše materije nastale prilikom rada metabolizma, ima važnu ulogu u stabilizovanju telesne temperature (znojenje), štiti najvažnije organe i reguliše nivo elektrona i protona u celijama. Aparat proizvodi jonizovanu, dodatno precišcenu vodu iz cesme, primenom višestruke filtracije, uz dehlorisanje. Nakon elektrolize vode dobija se alkalna i kisela, t.j. voda izmjenjene pH vrednosti. Vecina hrane, dodataka hrani, kao i odredjeni lekovi snižavaju pH vrednost organizma...

Cena: 379492.00 RSD
284,619.00 RSDCena:
Loading Updating cart...
All rights reserved.