Beli luk je jedna od biljaka čija su lekovita svojstva nakon viševekovnog iskustva potvrđena i sa strane savremene nauke. Mnogi ga vole, i nezaobilazni je začin italijanske i francuske nacionalne kuhinje. Ipak, veliki broj ljudi ga izbegava zbog njegovog izrazitog ukusa ili mirisa, iako njegovo unošenje ima brojne koristi. Zato, upravo za njih je dobra vest da se od sada na tržištu pojavljuju kvalitetni dodaci ishrani sa sadržajem ekstrakta belog luka koji je lišen neprijatnog mirisa.

Pogledajmo sada nekolicinu od mnogih primera kod kojih beli luk može da pomogne:

  1. Više studija govore o antibakterijalnom i protivgljivičnom dejstvu belog luka. Na osnovu rezultata jednog takvog istraživanja, dugotrajno konzumiranje belog luka može da pomogne u prevenciji nastanjivanja bakterije Heliobacter pylori, koja je odgovorna za nastajanje endogastritisa, čira u želucu i na dvanaestopalačnom crevu. Ispitivajući antivirusna dejstva belog luka, naučnici su otkrili da sumporno jedinjenje alicin koji se u njemu nalazi, između ostalog efektivno deluje protiv virusa koji prouzrokuje herpes. Dok njegovo protivgljivično dejstvo može da bude efektivno u suzbijanju gljivica Candide albicans, pošto prema iskustvima ovih studija, gore spomenuti aktivni sastojci na bazi sumpora sposobni su da razgrade ćelijske zidove proteina u gljivicama.
  2. Njegova antioksidativna dejstva još nisu naglašavana u naučnim člancima, iako su eksperimenti in vitro pokazali da može delotvorno da zaštiti ćelije od dejstva slobodnih radikala, kao što su na primer vodonik-peroksid, ili drugi peroksidni slobodni radikali.
  3. Takođe može da koristi u tretmanu visokog krvnog pritiska, naime upoređivanjem rezultata dobivenih putem dvostruko slepih eksperimenata, naučnici su otkrili da je beli luk, apliciran u dnevnoj dozi od 600-900 mg, u vremenskom periodu od najmanje 4 nedelja, značajno smanjio krvni pritisak ispitanih.
  4. Beli luk je najviše poznat po svom delovanju u smanjivanju nivoa holesterola. To je i potvrđeno u toku više studija: naime, njegovim unošenjem u dugom vremenskom intervalu, značajno su se smanjili nivoi LDL holesterola (takođe poznatog kao „loš holesterol”), dok su se nivoi zaštitnog HDL holesterola istovremeno povećali. Naučnici smatraju da se ovaj efekat može pripisati alicinu u belom luku.
  5. Pored toga što doprinose smanjivanju visokog krvnog pritiska i visokog nivoa holesterola, aktivni sastojci belog luka mogu da pomognu i u normalizaciji nivoa ostalih masti u krvi, kao što su na primer trigliceridi, tako da njegovo unošenje može biti korisno i u zaštiti srca i krvnih sudova.

Izvori:
Billing J, Sherman P, The Quarterly Review of Biology (1998) 73(1): 3-49.
Zhou ZF, Zhang YS, Wang YM, Chung Hua Liu Hsing Ping Hsueh Tsa Chih (1997) 18(1):18-21.
Silagy C, Neil AW, J Hypertension )1994) 12:463–68.
Weber ND, et al, Planta Med (1992) 58(5):417-23.
Yarnell E, Garlic: Continuing Education Module (1999) New Hope Institute of Retailing
(produced in association with Bastyr University, Bothell, WA). 8 pages.
Adetumbi M, Javor GT, Lau BH, Antimicrob Agents Chemother (1986) 30(3):499-501.
Ledezma E, et al, Mycoses (1996) 39:393-5
Yoshida S, et al, Appl Environ Microbiol (1987) 53(3):615-7.
Ide N, Matsuura H, Itakura Y, Phytotherapy Research (1996) 10:340-341.

Leave a Reply

All rights reserved.